ULTIMUL TERMEN PENTRU SOLUȚIONAREA DE CĂTRE C.N.CI. A DOSARELOR DE LEGEA 10/2001 A FOST 20 MAI 2018

Cereți sfatul echipei noastre de avocați


0722.770.672
ACȚIONAȚI PENTRU A NU VĂ PIERDE DREPTURILE DEFINITIV
Timp de doar câteva luni, zeci de mii de persoane se mai pot adresa instanței pentru soluționarea dosarelor lor aflate la CNCI de ani de zile

26.571 de persoane îndreptățite trebuie să acționeze în justiție C.N.C.I. până la data de 20 noiembrie 2018 pentru a nu-și pierde drepturile

Dosarele care la data de 20 mai 2018 erau luate in evidență de CNCI, nu mai pot fi soluționate în instanță decât până la data de 20 noiembrie 2018, dată ulterior căreia orice demers judiciar va fi respins ca tardiv.
În privința dosarelor înregistrate la CNCI ulterior datei de 20 mai 2013, termenul de 6 luni se calculează individual, de la data la care aceste dosare împlinesc 5 ani de la data înregistrării.
Conform site-ului ANRP, numai 9.508 din toate cele 62.537 dosare înregistrate la CNCI se află în situația de a fi mai noi de 5 ani: „Până la data de 11.05.2018, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 62.537 dosare, din care 9.508 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluționate 26.458 dosare.”

Scăzând din numărul total de dosare dosarele soluționate și dosarele înregistrate după data de 20.05.2013, rezultă că pentru un număr de 26.571 dosare persoanele îndreptățite mai au 6 luni la dispoziție pentru a acționa în instanță, după care orice demers judiciar va fi respins ca tardiv.

9508 persoane trebuie să facă același lucru în 6 luni de la data împlinirii a 5 ani de la înregistrarea dosarului propriu la CNCI.
Înregistrările de pe portal.just.ro arată ca peste 1000 de persoane au acționat deja CNCI si ANRP în judecată în urma expirării termenului limită de 20 mai 2018 în care CNCI ar fi trebuit să le soluționeze dosarul.
În privința dosarelor aflate în stadiu de primărie, pentru care termenul de 6 luni s-a încheiat anul trecut, din informațiile deținute de noi, acțiunile depuse în afara termenului au fost respinse.

În toate dosarele instrumentate de echipa noastră, clienții sunt deja în posesia hotărârilor judecătorești favorabile de acordare despăgubiri sau restituire în natură. Câteva exemple:

Exemple

După data de 20 Mai 2018 persoanele îndreptățite trebuie sa meargă în instanță cu dosarele de Legea 10/2001 aflate la C.N.C.I.

Ultimul termen de care mai beneficiază persoanele îndreptățite la despăgubiri se apropie de sfârșit. Peste 36.000 de proprietari de imobile preluate în mod abuziv de regimul comunist mai pot aștepta ca C.N.CI. să le soluționeze dosarele până la data de 20 mai 2018. După data de 20 mai 2018, singura opțiune care le rămâne foștilor proprietari și moștenitorilor acestora este să cheme C.N.C.I. în judecată. Intervalul în care persoanele îndreptățite vor putea recurge la instanța este de numai 6 luni de la expirarea termenului din 20 mai 2015, iar după acest interval, nimeni nu va mai avea acces la justiție pentru a obține soluționarea dosarului aflat la CNCI.

Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor este urmașa în drepturi și obligații a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, instituție înființată în 2005 în scopul soluționării dosarelor de despăgubire depuse în baza legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv de regimul comunist. De la data înființării, timp de 13 ani, CNDC, urmată apoi de CNCI, a soluționat 25.573 dosare din 62.225 dosare constituite in baza Legii 10/2001, adică mai puțin de jumătate din cererile depuse, 36.600 dosare rămânând încă nesoluționate.

Acum se pune problema daca C.N.C.I. va soluționa cele 36.600 dosare rămase până la data de 20 mai 2018. Potrivit paginii de internet a ANRP „direcția de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună.” Conform aceleiași surse, la data de 12.02.2018, la Secretariatul C.N.C.I. erau înregistrate 62.225 dosare, până în prezent fiind soluționate 25.573 dosare. Admițând că ar fi respectat ritmul de soluționare de 700 dosare pe lună, C.N.C.I. ar urma să soluționeze toate dosarele aflate în lucru într-un interval de 4 ani din acest moment, nicidecum până în 20 mai 2018. Aceasta data este data expirării termenului legal în care CNCI are obligația să soluționeze dosarele, depășirea termenului legal de această instituție conducând la obligația persoanelor îndreptățite sa acționeze in judecată în următoarele 6 luni pentru a nu fi decăzute din drepturi.

Ce atitudine va avea C.N.C.I. în privința demersurilor foștilor proprietari si ale moștenitorilor acestora în fața instanței de judecată? Răspunsul îl putem deduce analizând cazul similar al PMB, care a avut de respectat un termen similar anul trecut.

În ceea ce privește PMB, termenul a fost mai scurt, persoanele îndreptățite având posibilitatea să se adreseze instanței până în data de 1 iulie 2017. Mii de cereri de chemare în judecată au fost depuse pe rolul Tribunalului București până la această dată. Cu toate ca nu a reușit în demersul de a soluționa în termen toate dosarele pe care era obligata să le soluționeze conform legii, când cei îndreptățiți s-au adresat instanței pentru a nu-și pierde drepturile, primăria a cerut respingerea cererilor de chemare în judecată în absolut toate cazurile cunoscute de noi. Cu toate acestea, deja instanța a pronunțat primele hotărâri prin care a soluționat favorabil cererile foștilor proprietari.

Deși inclusiv specialiștii dosar-despagubire.ro, prin avocatul coordonator de proiect Andreea Saveli, au demarat o campanie in presă pentru conștientizarea publicului în privința dosarelor pe care PMB ar fi trebuit să le soluționeze până la 1 iulie 2017, am observat că majoritatea covârșitoare a populației a rămas complet nepregătită pentru a întâmpina termenul limită și a-și proteja drepturile. Multe persoane nu au crezut că există o astfel de dată limită, iar altele sperau că aceasta se va prelungi, ceea ce nu s-a întâmplat.

Având în vedere timpul scurt rămas la dispoziție, foștii proprietari și moștenitorii acestora trebuie să acționeze rapid pentru a nu își pierde definitiv drepturile de la C.N.C.I.. Majoritatea dosarelor introduse împotriva PMB sunt aproape de soluționarea în prima instanța si, din experiența noastră, obținerea unei hotărâri definitive durează cam doi ani. La fel stau lucrurile și în privința CNCI, cu condiția ca persoanele îndreptățite să nu aștepte introducerea cererii de chemare în judecată până în ultimul moment, când deja zeci de mii de dosare vor încărca rolul instanței și procesul de soluționare va deveni mult mai greoi. Avocat Andreea Saveli

-------------------

ARHIVA

24142 dosare nesoluționate de PMB la data de 30 mai 2017
Primăriile care la data de 20 mai 2013 aveau înregistrate și nesoluționate un număr de peste 5.000 de cereri baza Legii 10/2001, cum este PMB, aveau la dispoziție un termen de 36 de luni pentru soluționarea acestor cereri, începând cu data de 1 ianuarie 2014. Cei 3 ani prevăzuți de lege în care primăriile mari erau obligate sa soluționeze notificările formulate de persoanele îndreptățite în baza Legii 10/2001, prin restituire în natură sau despăgubire, au expirat la data de 1 ianuarie 2017.
Primăriile care aveau un număr mai mic de 5000 de dosare în instrumentare aveau la dispoziție un termen și mai scurt, de 24 de luni, termen împlinit la 1 ianuarie 2016.

Ce se întâmplă cu dosarele pe care primăriile ar fi trebuit să le soluționeze până la 1 ianuarie 2017 și nu le-au soluționat?
Legea prevede un termen limită în care persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești competente pentru soluționarea notificării sale. Termenul este de 6 luni de la expirarea celor 36 de luni prevăzute de lege, adică 6 luni de la data de 1 ianuarie 2017.
Depășirea termenului de 6 luni, termen care se încheie în data de 1 iulie 2017 are, din punct de vedere legal, consecința decăderii din dreptul de a mai solicita în instanță restituirea în natură sau despăgubiri pentru imobilul notificat.

42561 dosare existente la nivelul PMB, 24142 dosare nesoluționate în 30 mai 2016
Într-un comunicat de presă al PMB din februarie 2017 se arăta că timp de 16 ani, din 42.566 de dosare, au fost rezolvate mai puțin de jumătate, adică 19.730. Pentru acest motiv, s-a decis  înființarea unui comitet „care să vină cu propuneri concrete în ceea ce privește analizarea și soluționarea dosarelor de retrocedare înregistrate la nivelul Primăriei Municipiului București”.

De asemenea, se mai arată în comunicatul PMB, „există și o prevedere legislativă care ne obligă ca soluționarea notificărilor să se facă în ordinea înregistrării acestora, iar acestea nu pot fi analizate și soluționate decât dacă la dosar există toate actele doveditoare prevăzute de legiuitor”.
Adoptarea de propuneri în privința procesului de soluționare la momentul actual din păcate nu rezolvă problema și este evident că până la data de 1 iulie 2017 va fi soluționat un număr nesemnificativ de dosare. Observând ritmul de soluționare din ultimii 16 ani, în contextul în care instituțiile statului au la dispoziție tot atâtea resurse câte aveau și în trecut, este previzibil ca peste 20.000 de dosare vor rămâne nesoluționate, iar titularii lor vor avea închisă definitiv calea de acces la instanță.

Este posibil ca persoanele îndreptățite să își piardă drepturile definitiv?
Răspunsul este afirmativ. Primăria probabil va continua soluționarea dosarelor și după 1 iulie 2017, mai rapid sau mai lent, dar după această dată nicio instanță nu va mai putea interveni în urgentarea dosarelor sau în soluționarea lor.
Există o probabilitate serioasă ca multe dosare să se soluționeze peste încă 16 ani sau să nu se soluționeze deloc, iar persoana îndreptățită nu va putea ataca în instanță în niciuna dintre aceste ipoteze după 1 iulie 2017.
Mai există varianta în care să fie acordate măsuri compensatorii parțiale sau notificarea să fie respinsă complet în mod nelegal, situații în care dreptul de a contesta al persoanei îndreptățite este de asemenea pus sub semnul întrebării.
Pentru că primăria soluționează notificările în ordinea înregistrării lor, chiar dacă dosarul este complet, persoanele îndreptățite care nu își vor vedea dosarele soluționate în luna iunie 2017, nu vor mai avea niciun control asupra redobândirii imobilelor sau obținerii despăgubirilor la care aveau dreptul.

Apariții în Presă

Articol TVR Articol BlogPrezenta in presa


Serviciile noastre

Suntem o echipă de avocați specializați în Legea 10 – recuperarea imobilelor sau despăgubiri

Înțelegem problema

Am constituit o echipă puternică și experimentată pentru a ajuta persoanele îndreptățite să-și urmărească drepturile legale în intervalul de o lună rămas. Veți putea comunica cu noi direct sau de la distanță, iar împreună vom face o radiografie exactă a stadiului dosarului dvs. de Legea 10. Preluăm de la dvs., structurat, informațiile necesare pentru demararea procedurilor judiciare, și tot ce trebuie să faceți este să urmați instrucțiunile noastre. Ne luăm în calcul că este posibil sa nu dețineți unele documente sau informații, așa că vom lucra împreună la identificarea lor.

Reprezentăm clienții în instanță

Până la data de 1 iulie 2017 introducem cererea de chemare în judecată prin care dvs. vă valorificați în termen dreptul de soluționare în instanță a dosarului de Legea 10. În acest mod sunteți asigurat ca nu vă veți pierde automat drepturile după data de 1 iulie 2017. Până la primul termen de judecată și pe tot parcursul procesului, vom face muncă de echipa cu dvs., clientul nostru, pentru a fundamenta cât mai bine dosarul din punct de vedere al documentelor doveditoare, astfel încât să obținem în instanță maximul posibil pentru dvs.

Plata la succes

Înțelegem urgența în care vă aflați și faptul ca nu ați prevăzut un buget pentru această situație la care probabil nu vă așteptați. Demersurile în favoarea dvs. presupun o etapă inițială intensă, în care trebuie să aflăm lucruri de care nu v-ați mai preocupat în ultimii ani sau de care nici nu știați că este nevoie, să pregătim înscrisurile doveditoare pentru dosarul destinat instanței și să fundamentăm cererea de chemare în judecată. Costurile acestei etape vor fi transpuse într-o sumă fixă și transparentă, în dependență cu gradul de documentare a dosarului pe care ni-l prezentați, urmând ca demersurile procesuale în continuare să fie susținute de noi, cu plata unui onorariu de succes la momentul la care și dvs. vă veți obține drepturile.

Istoric

Ajutăm clienții să își recupereze imobile în baza Legii 10 încă din 2007

 • 2008

  Începuturile noastre

  Noi, cei care am creat proiectul dosar-despagubire.ro, am fost printre primii care au acționat cu succes în judecată ANRP, obligând această instituție să emită titluri de despăgubire în baza conceptului de „termen rezonabil”

 • Meeting

  2013

  Am suspendat proiectul dosar-despagubire.ro în urma apariției Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, având în vedere că prin această lege instituțiile abilitate dobândeau un termen larg pentru soluționarea notificărilor, timp în care orice demers procesual era respins de instanțe ca prematur.

 • 2017

  În ultimul an am intervenit legal pentru a ajuta mai mulți clienți își urgenteze dosarele de la primărie și de la CNCI. La cererea din ce în ce mai mare din partea persoanelor direcționate către noi prin recomandări, am realizat urgența situației, lipsa de informare pe piață, și faptul că majoritatea foștilor proprietari ale căror dosare nu au trecut de primărie, riscă să își piardă drepturile. Pentru a ajuta cât mai multe persoane care vor sa acționeze pentru drepturile lor, am decis reinițializarea proiectului dosar-despagubire.ro

 • 1 iulie 2017

  În urma campaniei noastre de conștientizare a publicului, am primit sute de apeluri de la persoane care nu voiau să își piardă drepturile din dosarele aflate in stadiu de primărie. Dosarele clienților care au avut încredere în noi au ajuns pe masa instanței de judecată in termenul legal, iar acum sunt aproape de final.

 • 20 mai 2018

  Termenul limită în care CNCI trebuie să soluționeze dosarele care au ajuns în stadiu de ANRP. Persoanele ale căror dosare nu au fost soluționate până la aceasta dată își mai  pot cere drepturile în instanță timp de 6 luni, după care cererile lor vor fi respinse ca tardive.

 • 20 noiembrie 2018

  Sfârșitul poveștii. În cazul clienților noștri, Happy End.

   

TESTIMONIALE

Mihaela Costea

Mihaela Costea

Colaborez de peste 3 ani cu Andreea și cu echipa de avocați care a avut ideea proiectului dosar-despagubire.ro. Știind ca familia mea este în plină etapă de recuperare a valorilor terenurilor rechiziționate în trecut de stat, i-am recomandat tatălui meu o discuție urgentă cu ei, care din punctul meu de vedere sunt specialiști. Pentru cei care au dosare în stadiu de primărie, in cele aproximativ 30 de zile rămase pentru a acționa în instanță, nu e timp de experimente și părerea mea e că trebuie sa te duci la cei mai buni. Dacă nu aș fi aflat de la ei ca în curând expiră termenul prevăzut de lege și în cazul dosarelor aflate în lucru la ANRP, mă tem că și noi am fi putut rata termenul să recuperăm sumele de la stat. O recomand călduros atât pe Andreea, cât și echipa dosar-despagubire.ro, pentru cunoașterea și aplicarea legii la nivel de excelență și pentru implicare și pro-activitate.

Laurentiu Giurescu

Laurentiu Giurescu

Echipa de avocați dosar-despagubire a fost pe piață la momentul ANRP, e pe piață și acum când trebuie acționat pentru a prinde termenul final pentru soluționarea dosarelor de primărie în instanță. Cred ca asta spune tot. Eu am încredere în ei deoarece colaborez cu ei și în alte arii de drept și am avut ocazia să văd nivelul la care lucrează. Mă bucur că nu trebuie să studiez și eu și avocații care mă reprezintă legea la prima vedere când timpul rămas e atât de scurt și sunt liniștit ca drepturile mele sunt pe mâini bune.

Miralena Nedelciu

Miralena Nedelciu

Am un dosar la primărie a cărui soluționare durează de ani și pe care nu l-am mai avut în vedere ca pe o prioritate. Pentru că am avut șansa să cunosc unul dintre avocații care acum e în echipa dosar-despagubire, am realizat că din necunoașterea legii eram pe cale să îmi pierd drepturile. Ce pentru mine era complicat și nu reușeam să îmi dau seama de unde să apuc, pentru avocații care știu materia despăgubirilor e simplu și se rezolvă rapid, asta e treaba lor. Punctul critic e doar să îți dai seama că e cazul să apelezi la un profesionist până nu e prea târziu. Poți crede că te descurci, dar nici măcar nu ești capabil sa înțelegi legea dacă nu ești experimentat în domeniu, iar acest proces sinuos și îndelungat de despăgubire are probabil un singur sens – cine nu luptă cu toate armele, armele potrivite, rămâne pe dinafară.

Echipa noastră e formată din avocați, majoritatea specializați în legea 10.

CONTACT

Telefon: 0722.770.672

ANDREEA SAVELI, avocat specializat în despăgubiri, vă ghidează cu informații pe parcursul procesului, astfel încât să atingem rapid și eficient obiectivul de a vă obține drepturile în instanță.

Pentru că răspundem unui număr mare de apeluri de la persoane aflate în aceeași situație cu dvs., dacă nu reușiți sa intrați în contact cu Andreea, vă rugăm să ne scrieți un e-mail. Vă vom răspunde cât putem de repede. Ne străduim sa mărim echipa de suport telefonic pe parcursul acestei luni, dar până atunci vă rugăm sa folosiți e-mail-ul pentru a va păstra ordinea de prioritate la răspuns.

Pentru a eficientiza timpii de răspuns și de rezolvare a cererilor dvs., vă rugăm ca de la primul contact, telefonic sau prin e-mail, să ne transmiteți numărul dosarului PMB. Dacă sunteți posesorul unui dosar trimis deja la ANRP, vă rugăm să ne scrieți un e-mail și vă vom contacta cu prioritate după data de 1 iulie 2017. Drepturile dvs. nu sunt în pericol de a se pierde în această lună.

Echipa noastră vă va comunica informațiile și documentele de care avem nevoie pentru a analiza stadiul și șansele de reușită ale dosarului dvs.. Din cauza timpului foarte scurt, nu vom putea prelua decât dosare bine documentate și cu privire la care reușiți să ne transmiteți informații suficiente. Sperăm ca instrucțiunile pe care le veți primi din partea noastră sa vă ajute cât mai mult în acest sens.

CERE O SOLUȚIE

0722.770.672

Mai sunt doar

până la expirarea șanselor să recuperați imobilele sau despăgubirile pe Legea 10 aferente dosarelor încă nesoluționate de C.N.C.I.